Zespół budynków wielorodzinnych Flotylla
Lokalizacja:    Świnoujście, ul. Bohaterów Września 31
Powierzchnia zabudowy:   w sumie: 2.222,12 m2
Powierzchnia użytkowa:   w sumie: 7.218,12 m2
Kubatura:   w sumie: 32.009,80 m3
Data projektu:   2014
Data realizacji:   2018
Zespół projektowy:   mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk
mgr inż. arch. Paulina Pomierczyk

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków biurowo - militarnych na budynki mieszkalne wielorodzinne (budynek "A", "B", "C"), budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (budynek "D", "E") oraz budowa podziemnego garażu dla samochodów osobowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i uzbrojeniem działki budowlanej.
 
BUDYNKI "A", "B", "C "
Dla zachowania wartości architektonicznych obiektów istniejących, potwierdzonych wpisem do rejestru zabytków nieruchomych, zaprojektowano utrzymanie istniejących brył budynków oraz modernistycznych cech stylowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu oraz  pierwotnym układem wnętrz.

Zaprojektowane elewacje zachowały swoje regularne kompozycje, akcentowane półkolistymi ryzalitami i werandami. Otwory drzwiowe nadal są ujęte ceramicznymi obramieniami z elementami historyzującej stolarki otworowej. Jako nowe elementy wprowadzono balkony oraz powiększone lukarny. Dach kryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym, w takiej samej tonacji utrzymano lukarny i kominy.
 
BUDYNKI D, E
Nowoprojektowane budynki o wysokości 5-ciu kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia zawierają na poziomie I-szej kondygnacji nadziemnej lokale użytkowe. Powyżej znajdują się mieszkania o zróżnicowanej wielkości i strukturze.

Nowoprojektowane budynki nawiązują swoją skalą, detalem architektonicznym, rodzajem okładzin ściennych, kolorem elewacji, balustrad, okien i drzwi balkonowych do istniejących budynków. Zastosowano takie samo pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki dla wszystkich dachów budynków istniejących jak i nowoprojektowanych. Na elewacjach od Kanału Piastowskiego wprowadzone zostały przestronne balkony, które oprócz tradycyjnych balustrad posiadają zamknięcie taflami szkła na całej wysokości.
 
GARAŻ PODZIEMNY
Pomiędzy budynkami "D" i "E" zaprojektowano podziemny, wielostanowiskowy garaż dla samochodów osobowych dostępny poprzez wewnętrzną komunikację z budynków "D" i "E". Na stropie nad garażem zaprojektowano otwarte miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.
 
W sumie w ramach projektu powstało 99 lokali mieszkalnych, 9 lokali usługowych, 56 komórek lokatorskich i 93 miejsca parkingowe (zarówno w garażu jak i terenowe).