Parking wielopoziomowy
Lokalizacja:    Świnoujście, ul. Bolesława Chrobrego
- Armii Krajowej
Powierzchnia zabudowy:   1.216,90 m2
Powierzchnia użytkowa:   3.104,25 m2
Kubatura:   7.767,30 m3
Data projektu:   2009
Data realizacji:   -
Zespół projektowy:   mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk

 

Projekt parkingu wielopoziomowego dla samochodów osobowych w Świnoujściu obejmował koncepcję zagospodarowania kwartału między ulicami: Bohaterów Września, Armii Krajowej, Monte Cassino i Bolesława Chrobrego.

Zaprojektowany został parking trzypoziomowy, nadziemny, z dojazdem od strony ul. Bolesława Chrobrego. Dojście i dojazd dla osób niepełnosprawnych jest możliwy dla I-szej kondygnacji z poziomu przyległych chodników.

I-szy poziom zaprojektowany został jako parking zamknięty, II-gi jako częściowo zamknięty, zaś III-vi poziom to parking otwarty.

W sumie zaplanowanych zostało 79 miejsc parkingowych.