Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Grunwaldzka 49
Lokalizacja:    Świnoujście, ul. Grunwaldzka 49
Powierzchnia zabudowy:   1.640,89 m2
Powierzchnia użytkowa:   8.824,68 m2
Kubatura:   32.637,60 m3
Data projektu:   2016
Data realizacji:   I-szy etap: 2018, II-gi etap: w trakcie realizacji
Zespół projektowy:   mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk
mgr inż. arch. Paulina Pomierczyk

 

Głównym założeniem projektu było stworzenie budynku, który wyraźnie zaznaczy swoją obecność wzdłuż zabudowy ul. Grunwaldzkiej. Zabudowa ta to z jednej strony budynki mieszkalne wielorodzinne, z drugiej zaś nieuporządkowany obszar przemysłowy. Istotny wpływ na charakter i wielkość projektowanego budynku miał Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, ale i aspekt ekonomiczny - maksymalne wykorzystanie potencjału działki.

W wyniku analizy urbanistycznej usytuowania działki w kontekście zabudowy sąsiedniej zastosowano dwie bryły o zróżnicowanych wysokościach - obie przykryte dachem płaskim. Z uwagi na sąsiedztwo od strony wschodniej budynków i urządzeń betoniarni i marketu budowlanego, lokale mieszkalne w przeważającej części zaprojektowano od strony południowej, zachodniej i północnej.

W sumie zaprojektowane zostały trzy klatki schodowe: A, B i C, z których zapewniono dostęp do 135 lokali mieszkalnych. Przeważają mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i balkonem. Oprócz tego w budynku znajdują się mieszkania jednopokojowe i większe, część z nich z antresolą. Każde mieszkanie posiada balkon lub taras. W kondygnacji podziemnej zlokalizowany został garaż wielostanowiskowy, komórki lokatorskie i zaplecze techniczne. Wewnętrzne windy osobowe i klatki schodowe łączą komunikacyjnie kondygnacje nadziemne z podziemną.

Elewacje budynku obłożone są tynkiem gładkim w kolorze białym. Akcenty, takie jak zaznaczenie komunikacji ogólnej i wnęki balkonowe w kolorze żółtym. Cofnięty parter i antresola ostatniej kondygnacji w kolorze szarym, z boniowaniem w tynku. Balustrady metalowe, ciemnoszare, elementem dekoracyjnym są wyższe balustrady na poziomie parteru i tarasu najwyższego poziomu.

Spora część działki to powierzchnia biologicznie czynna, oprócz tego na terenie zlokalizowane zostały miejsca parkingowe i plac zabaw.