Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym
ul. Piastowska 3
Lokalizacja:    Świnoujście, ul. Piastowska 3
Powierzchnia zabudowy:   829,23 m2
Powierzchnia użytkowa:   3.701,67 m2
Kubatura:   12.823 m3
Data projektu:   2015/2016
Data realizacji:   -
Zespół projektowy:   mgr inż. arch. Paulina Pomierczyk
mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk

 

Zaprojektowany budynek stanowi uzupełnienie zwartej zabudowy południowej części  ul. Piastowskiej w obrysie wyznaczonym przez obowiązującą i nieprzekraczalne linie zabudowy określone w decyzji o warunkach zabudowy. Jest to budynek o wysokości pięciu kondygnacji nadziemnych od strony ul. Piastowskiej bez kondygnacji podziemnej oraz czterech kondygnacji nadziemnej z kondygnacją podziemną  od strony wnętrza kwartału. Dojście do lokali mieszkalnych i dojazd do garażu podziemnego możliwy jest od wewnętrznego układu komunikacji pieszej i kołowej wnętrza kwartału, zaś do lokali użytkowych bezpośrednio z pasa drogowego ul. Piastowskiej.

Budynek nawiązuje swoją skalą, detalem architektonicznym, rodzajem okładzin ściennych, kolorem elewacji, balustrad, okien i drzwi balkonowych do istniejących budynków sąsiednich. Zastosowano materiały o wysokiej jakości: szkło, aluminium, szlachetne powłoki tynkarskie, okładziny elewacyjne HPL, blachę aluminiową. Jako detale zaproponowane zostały opaski okienne w kolorze okładziny HPL wykuszy oraz ozdobne portfenetry na elewacji głównej. Ściana ostatniej kondygnacji została wycofana względem niższych w celu wizualnego zmniejszenia wysokości całej bryły. Wrażenie to potęguje pokrycie ściany tym samym materiałem co dachu - blachą tytan-cynk.

W sumie zaprojektowanych zostało 54 lokali mieszkalnych o strukturze od 1 PK do 4 PK i 5 lokali usługowych. Większość mieszkań posiada balkon bądź taras. W garażu zlokalizowanych zostało 17 miejsc parkingowych.