Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami użytkowymi ul. Bohaterów Września 18-20
Lokalizacja:    Świnoujście, ul. Bohaterów Września 18-20
Powierzchnia zabudowy:   563,43 m2
Powierzchnia użytkowa:   2.934,59 m2
Kubatura:   12.521,5 m3
Data projektu:   2017
Data realizacji:   2019
Zespół projektowy:   mgr inż. arch. Paulina Pomierczyk
mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk

 

Głównym założeniem projektowym było stworzenie uzupełniającej zabudowy śródmiejskiej, która - w zróżnicowanej zabudowie sąsiedniej - zaakcentuje swoją obecność poprzez podniesienie jakości miejsca. Drugim z założeń było życzenie Inwestora, by maksymalnie wykorzystać parametry powierzchniowe przewidziane w decyzji o WZ. Oprócz tego, warunkiem, który miał duży wpływ na kształtowanie formy i funkcji była konieczność zapewnienia przejazdu p.poż. - tzw. bramy przejazdowej do wnętrza kwartału. Z racji minimalnych gabarytów brama posiada wysokość kondygnacji użytkowej. Ściany wzdłuż bramy przejazdowej pokryte są tynkiem imitującym beton. W wyniku analizy urbanistycznej i architektonicznej zaproponowana została zwarta, geometryczna bryła kryta dachem płaskim.

Elewacja frontowa (północna) podzielona została na 4 pionowe moduły (na poziomie 2, 3, 4 i 5 kondygnacji) - miało to na celu uniknięcia wrażenia jednego, długiego budynku. Trzy z nich stanowią wykusze - dwa pokryte białym tynkiem z oknami posiadającymi opaski okienne w kolorze imitującym drewno. Trzeci pokryty został tynkiem imitującym beton, okna posiadają portfenetry ze szkła mlecznego, a także płycinę przyokienną z HPL imitującego drewno. Czwarty moduł, zlokalizowany w środku to balkony, które posiadają dekoracyjną ramę obłożoną blachą tytan - cynk i dwa rodzaje balustrad: prętowe do wysokości 115 cm, oraz balustrady na zasadzie stałych żaluzji. Przyziemie stanowi wejście główne do części mieszkalnej i w całości przeszklone witryny lokali użytkowych. Lico ostatniej kondygnacji zostało pokryte blachą tytan-cynk i wycofane o 2 m względem głównej elewacji w obowiązującej linii zabudowy - zaprojektowane zostały tu tarasy przynależne do mieszkań. Taki zabieg optycznie obniża wysokość budynku widzianą z perspektywy człowieka.

Elewacja zachodnia na poziomie kondygnacji K-1 i K-2 została wykończona tynkiem imitującym beton, powyżej białym tynkiem. 6 okien posiada opaski okienne, balustrady balkonowe prętowe oraz na zasadzie stałych żaluzji.

Elewacje południowa i wschodnia na poziomie kondygnacji K-1 zostały wykończony tynkiem imitującym beton (do poziomu balkonów na K-2), powyżej białym tynkiem.

Podstawowa funkcja budynku to mieszkalna wielorodzinna. Kondygnacja K-1 posiada lokale użytkowe wraz z zapleczem, wejście do części mieszkalnej, pomieszczenia pomocnicze, a także garaże w których zlokalizowanych zostało w sumie 9 miejsc parkingowych. Główne przestrzenie lokali użytkowych mają wysokość dwóch kondygnacji. Kondygnacja K-2 posiada 3 lokale mieszkalne a także 6 komórek lokatorskich, rowerownię i pom. techniczne. Kondygnacje K-3 - K-7 w całości jako mieszkalne.

Struktura lokali mieszkalnych zróżnicowana, od mieszkań jednopokojowych do mieszkań trzypokojowych. Kuchnie wydzielone bądź na zasadzie aneksów kuchennych. Większość mieszkań posiada balkon. W sumie zaprojektowanych zostało 42 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe, 12 komórek lokatorskich i 10 miejsc parkingowych zlokalizowanych w budynku i przy budynku.