Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Lutycka 7
Lokalizacja:    Świnoujście, ul. Lutycka 7
Powierzchnia zabudowy:   232,50 m2
Powierzchnia użytkowa:   712,57 m2
Kubatura:   2.657,0 m3
Data projektu:   2016/2017
Data realizacji:   W trakcie realizacji
Zespół projektowy:   mgr inż. arch. Paulina Pomierczyk
mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk

 

Działka, na której zaprojektowany został budynek posiada nieregularny kształt, a dostęp jest możliwy od strony północnej - z pasa drogowego ul. Lutyckiej. Obszar ten posiada silny i zróżnicowany kontekst: od strony wschodniej jedno kondygnacyjne budynki garażowe, od zachodniej ceglany budynek o wysokości dwóch kondygnacji - kryty dachem płaskim, o industrialnym charakterze, posiadający liczne detale w postaci m.in. ozdobnych gzymsów, parapetów, nadproży, czy cokołu. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa w formie zabudowy obrzeżnej, 3-kondygnacyjna, tynkowana, z ceglanym cokołem, posiadająca jako akcent stref wejściowych do klatek - wykusze i kryta dachem skośnym.
 

Prezentowany budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny z kondygnacją podziemną z garażami jednostanowiskowymi. Zlokalizowany został w północnej części działki w obrysie wyznaczonym przez obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z ustaleniami MPZP. Budynek ma wysokość III-ch kondygnacji nadziemnych. W tylnej (południowej) części działki od strony wewnętrznej drogi dojazdowej zaprojektowane są zjazdy do garaży jednostanowiskowych.
 

W wyniku analizy urbanistycznej usytuowania działki w kontekście zabudowy sąsiedniej, zaproponowana została prosta, zwarta, geometryczna bryła w kształcie litery L, pokryta dachem płaskim. Zaakcentowane zostało wejście do budynku - poprzez pas szarego boniowania w tynku nad windą, oraz wysłonięcie strefy wejściowej, tj windy i schodów zewnętrznych szklanymi ścianami i zadaszeniem. Z uwagi na sąsiedztwo zaprojektowane zostały elementy dekoracyjne z płytki elewacyjnej imitującej cegłę, tj. pasy przyokienne, cokół oraz miejscowo balustrady balkonów. Industrialnego charakteru bryle mają też dodać wyższe otwory okienne, ciemnoszary kolor stolarki, portfenetry, balustrady ze stali, a także mocno zaakcentowana attyka poprzez blachę tytan-cynk w satynie kolor Quartz-zinc. Ciemnoszare i ceglane elementy kontrastują z białym tynkiem, którym pokryte są w większości elewacje.
 

Wejście do budynku odbywa się poprzez windę oraz zewnętrzne schody prowadzące do wewnętrznej komunikacji ogólnej. Budynek posiada funkcję mieszkalną wielorodzinną z lokalami mieszkalnymi o strukturze od lokalu jednopokojowego z wydzieloną kuchnią do lokalu mieszkalnego trzypokojowego. Wszystkie mieszkania posiadają co najmniej jeden balkon. W sumie zaprojektowano 12 lokali mieszkalnych, 5 komórek lokatorskich i 5 garaży jednostanowiskowych.